Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.