Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pt. „ I

Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu  systemowego pt. „ Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.