Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzica.