Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce,

Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów i Rudzica gm. Kramsk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3