Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z f

Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2016.