Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie objęcia udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie objęcia udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.