Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.