Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz wprowadzenia zwolnień.