Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.