Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016, określenia  inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.