Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego   na rok 2016.