Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek leśny.

Załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego.

Załącznik nr 6 - Informacja w sprawie podatku leśnego.