Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2016, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wiel

Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2016, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.