Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedz

Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku.