Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.