Uchwała nr XIV/73//15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidł

Uchwała nr XIV/73//15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.