Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Dotacje udzielone w 2015 roku.