Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Objaśnienie do uchwały.