Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudzień 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudzień 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.