Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie.

Dotacje.

Przychody i rozchody.

Opłaty i kary

Dochody zlecone.