Uchwała Nr XVI/79/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017” wraz z prognozą oddziaływania.

Uchwała Nr XVI/79/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017” wraz z prognozą oddziaływania.