Uchwała Nr XVI/80/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kramsk na lata 2015 - 2032”.

Uchwała Nr XVI/80/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kramsk na lata 2015 - 2032”.