Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.