Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.

Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.