Uchwała Nr XI/45/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna gm. Kramsk.

Uchwała XI/45/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna gm. Kramsk.