Uchwała XII/55/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koni

Uchwała XII/55/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.