Uchwała XVI/84/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Uchwała XVI/84/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.