Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.