Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.