Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.