Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.