Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Dotacje.