Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na

Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2016.