Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.

Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.