Uchwała Nr XVII/90/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XVII/90/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kramsk.