Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie.

Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie.