Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potw

Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przy naborze kandydatów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kramsk.