Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.