Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Helenów Drugi.

Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Helenów Drugi.