Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uzasadnienie

Załącznik 1 - Wydatki majątkowe

Załącznik 2 - Przychody i rozchody

Załącznik 3 - Opłaty i kary