Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania przez Gminę Kramsk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania przez Gminę Kramsk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.