Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za ok

Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku.