Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.