Uchwała Nr XX/105/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr XX/105/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.