Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2015.

Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2015.