Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.