Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uzasadnienie

Wydatki majątkowe

Dotacje