Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Patrzykowie na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Patrzykowie na rzecz Gminy Kramsk.