Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „ Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowyc

Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „ Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Dziecięcego Dzieci Kujaw z Kramska”.