Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia plenerowego dla miejscowości Helen

Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia plenerowego dla miejscowości Helenów Drugi”.